89  

ofert pracy - urzad - śląskie

  
  

referent do spraw kontroli podatkowej

Urzad Skarbowy w Dabrowie Gorniczej - Dąbrowa Górnicza, śląskie

inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

starszy referent w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

Urzad Skarbowy w Piekarach Slaskich - Piekary Śląskie, śląskie

informatyk w Wieloosobowym stanowisku ds. informatyki

Pierwszy Urzad Skarbowy w Bielsku-Bialej - Bielsko-Biała, śląskie

inspektor wojewódzki do spraw przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi i usuwania ich skutków

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Kontroli

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

inspektor wojewódzki do spraw obsługi wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz nadzoru wojewody nad zespołami powiatowymi

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

Informatyk w Wieloosobowym stanowisku ds. informatyki

Pierwszy Urzad Skarbowy w Bielsku-Bialej - Bielsko-Biała, śląskie

referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Kontroli

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

Inspektor w Wieloosobowym stanowisku pracy spraw karnych skarbowych

Urzad Skarbowy w Zawierciu - Zawiercie, śląskie

Inspektor wojewódzki w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

Referent w Wydziale Kontroli

Slaski Urzad Wojewodzki w Katowicach - Katowice, śląskie

inspektor do spraw karnych skarbowych

Urzad Skarbowy w Zawierciu - Zawiercie, śląskie

inspektor do spraw karnych skarbowych

Urzad Skarbowy w Zawierciu - Zawiercie, śląskie

referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Urzad Skarbowy w Piekarach Slaskich - Piekary Śląskie, śląskie

Operator numerów alarmowych

SLASKI URZAD WOJEWODZKI W KATOWICACH - Katowice, śląskie

starszy referent do spraw wprowadzania danych

Urzad Skarbowy w Lublincu - Lubliniec, śląskie

Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Urzad Skarbowy w Piekarach Slaskich - Piekary Śląskie, śląskie

komisarz skarbowy do spraw obsługi bezpośredniej

Urzad Skarbowy w Zorach - Żory, śląskie

strona:     1 | 2 | 3    >>