Inspektor ochrony środowiska - Kielce

Sluzba Cywilna

 • Kielce, świętokrzyskie
 • Stała
 • Pełny etat
 • 1 miesiąc temu
Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

Praca w biurze oraz delegacje na terenie całego województwa świetokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Obsługa komputera powyzej 4 godzin dziennie. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału,
 • Prowadzi bazy danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe magisterskie - kierunki: ochrona środowiska, ochrona powietrza, inżynieria środowiska, biologia, fizyka, bezpieczeństwo wewnętrzne/publiczne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
 • Zznajomość przepisów KPA
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(po wejściu do budynku ŚUW po lewej stronie znajduje się skrzynka pocztowa WIOŚ Kielce, w której można umieszczać aplikacje)

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Gowork

Podobne oferty pracy

 • Inspektor ochrony środowiska - Służba Cywilna

  Sluzba Cywilna

  • Kielce, świętokrzyskie
  Inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stano…
  • 2 miesiące temu
 • Inspektor ochrony środowiska

  Sluzba Cywilna

  • Kielce, świętokrzyskie
  Inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stano…
  • 2 miesiące temu
 • Inspektor ochrony środowiska

  Sluzba Cywilna

  • Kielce, świętokrzyskie
  Inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stano…
  • 2 miesiące temu