Wydawcy stron

Interfejs w Javie do publicznego API Careerjet

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące sposobu integracji wyników wyszukiwania Careerjet w Javie na Twojej stronie.

Instalacja

Zainstaluj careerjet-api-client.zip i dodaj załączone biblioteki do ścieżki wyszukiwania klas.

Dokumentacja

Dokumentacja Javy jest dostępna w archiwum .zip.

Przykład

 
  Client c = new Client("en_GB");

  Map<String, String> args = new HashMap<String, String>();
  args.put("keywords", "java");
  args.put("location", "london");

  args.put("affid", "213e213hd12344552");

  args.put("user_ip",  request.getRemoteAddr());
  args.put("user_agent", request.getHeader("User-Agent"));
  args.put("url",    request.getRequestURL().toString());

  JSONObject results = (JSONObject) c.search(args);

  // A list of jobs is returned
  if (results.get("type").equals("JOBS")) {
    JSONArray jobs = (JSONArray) results.get("jobs");
    System.out.println("Number of results:" + results.get("hits"));
    int index = 0;
    while( index < jobs.size()) {
      JSONObject job = (JSONObject) jobs.get(index);
      System.out.println("URL     :" + job.get("url"));
      System.out.println("TITLE    :" + job.get("title"));
      System.out.println("COMPANY   :" + job.get("company"));
      System.out.println("SALARY   :" + job.get("salary"));
      System.out.println("DATE    :" + job.get("date"));
      System.out.println("DESCRIPTION :" + job.get("description"));
      System.out.println("SITE    :" + job.get("site"));
      System.out.println("LOCATIONS  :" + job.get("locations"));
      index++;
    }
  }

  // The location was amiguous. Suggestions are returned.
  // Add the location_id to the query to resolve the ambiguity.
  if (results.get("type").equals("LOCATIONS")) {
    System.out.println("Narrow down your location ");
    System.out.println("Please specify a location");
    JSONArray solvelocations = (JSONArray) results.get("solveLocations");
    int index = 0;
    while(index < solvelocations.size()) {
      JSONObject location = (JSONObject) solvelocations.get(index);
      System.out.println("NAME    :" + location.get("name"));
      System.out.println("LOCATION ID :" + location.get("location_id"));
      index++;
    }
  }

  // An error occured. An error message is returned.
  if (results.get("type").equals("ERROR")) {
    System.out.println("An error occurred whilst processing the search query");
    System.out.println("Error message  :" + results.get("ERROR"));
  }