Polityka prywatności

Firma Careerjet Ltd (zwana dalej „Careerjet”) zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych użytkowników witryny www.careerjet.pl (zwanej dalej „Stroną”).

Informacje gromadzone podczas nawigacji strony

Podczas korzystania z Careerjet nasze serwery mogą pośrednio i automatycznie rejestrować informacje dotyczące wizyty, w tym historię przeglądanych stron internetowych, datę i godzinę przesłania żądania i typ przeglądarki. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia i personalizacji doświadczenia naszych użytkowników podczas szukania pracy, zwiększenia przydatności usług i podnoszenia ich jakości.

Dane osobowe podawane przez użytkowników

Na ogół, korzystanie z naszej Strony nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jednakże, w przypadku niektórych usług, możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail lub dodanie CV. Dane tego typu są używane tylko i wyłącznie w celu świadczenia pełnego zakresu usług i umożliwienia użytkownikowi dostępu do pełnej informacji, wysyłania powiadomień e-mailowych o nowych ofertach pracy, a także na potrzeby administracji systemu i w celu podniesienia jakości Strony. Każda wiadomość e-mail zawiera instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania takich powiadomień w przyszłości.

Udostępnianie danych osobowych

Careerjet nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik wysyła podanie o pracę do pracodawcy, korzystając z naszej Strony lub gdy udostępnia on swoje CV do przeglądania pracodawcom.
W pewnych okolicznościach, np. przejęcie, połączenie lub dowolna forma sprzedaży firmy Careerjet możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkowników instytucjom rządowym lub osobom trzecim. W takim przypadku instytucja ta będzie posiadała dane osobowe użytkownika zgromadzone przez Careerjet i zostaną one objęte niniejszą Polityką prywatności.

Usunięcie informacji osobowych

Możesz usunąć swoje informacje osobowe w dowolnym momencie, usuwając swoje konto.

Careerjet używa plików cookies (ciasteczek), aby zapewnić właściwe funkcjonowanie i korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu. Większość przeglądarek oferuje możliwość usuwania plików cookie przechowywanych na twardym dysku/ urządzeniu końcowym użytkownika, blokowania wszystkich plików cookie, lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookies może spowodować trudności w działaniu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu Careerjet.

Careerjet zezwala na umieszczanie zewnętrznych plików cookies w swoim Serwisie, przez podmioty trzecie ("third party cookies"), w tym między innymi plików cookies zamieszczanych przez portale społecznościowe, umożliwiających udostępnianie treści (pluginy "social media"), które mogą wykorzystywać cookies, aby zapamiętać preferencje użytkownika. Careerjet korzysta także z zewnętrznych systemów do analizy statystyk serwisów internetowych, które mogą korzystać z cookies w celu zbierania nieosobowych danych o użytkowniku dotyczących np. odwiedzin poszczególnych stron Serwisu (w tym adresu IP) oraz zasobów, z których korzysta on na Serwisie. Informacje zbierane w ten sposób pomagają poprawić funkcjonalność Serwisu poprzez identyfikację problemów, jakie napotykają użytkownicy odwiedzający strony Serwisu. Dodatkowo, tego rodzaju zewnętrzne pliki cookies mogą dzielić zebrane informacje o zwyczajach użytkownika z zewnętrznymi reklamodawcami w celu personalizacji ogłoszeń reklamodawców wyświetlanych w ramach Serwisu.

Careerjet korzysta z zewnętrznych systemów reklamodawców, które mogą zamieszczać lub mieć dostęp do plików cookies przechowywanych na twardym dysku/ urządzeniu końcowym użytkownika w celu wyodrębnienia przeglądarki internetowej użytkownika i dostępu do zebranych przez nią informacji o rodzaju ogłoszeń reklamodawców wyświetlanych w ramach przeglądarki na poszczególnych stronach internetowych. Tego rodzaju reklamodawcy mogą wykorzystywać informacje dotyczące odwiedzin użytkownika na Serwisie Careerjet oraz na innych serwisach w celu personalizacji ogłoszeń reklamowych wyświetlanych w ramach Serwisu Careerjet lub innych zewnętrznych stron. Możliwe jest także zezwolenie zewnętrznym reklamodawcom na dopasowanie ich ogłoszeń na Serwisie Careerjet dzięki wykorzystaniu danych demograficznych oraz danych dotyczących preferencji użytkownika, które są im dostarczane w zagregowanej formie. Tego rodzaju informacje nie stanowią jednak danych osobowych i nie pozwalają zidentyfikować tożsamości użytkownika.

Zewnętrzne systemy reklamodawców, z których korzysta Careerjet działają w ramach ich własnej polityki prywatności i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami owych polityk. Careerjet nia ma kontroli, ani nie posiada dostępu do żadnych z informacji zawartych w cookies, które zostały zamieszczone na twardym dysku/ urządzeniu końcowym użytkownika przez zewnętrznych reklamodawców.

Każdy użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących wyświetlania reklam Google poprzez stronę Kontroluj reklamy Google.

Bezpieczeństwo informacji

W celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, Careerjet stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zależne od stopnia poufności informacji. Niemniej jednak, nie możemy całkowicie wykluczyć ryzyka związanego z bezpieczeństwem i prywatnością danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza naszą kontrolą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie lub przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika.

Pytania?

W razie pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności, skontaktuj się z nami.